Είστε άνω των 18;

Με την είσοδο σε αυτόν τον ιστότοπο αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου μας

Η σελίδα karidis-bestcigars.gr απευθύνεται μόνο σε ενήλικους. Απαγορεύεται η είσοδος καθώς και η αγορά προϊόντων σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Δεν ενθαρρύνουμε κανέναν να αρχίσει ή να συνεχίσει το κάπνισμα. Ενημερώθηκα και συμφωνώ με την Πολιτική του karidis-bestcigars.gr, και δηλώνων ότι είμαι άνω των 18 ετών και θέλω να συνεχίσω.

Χειροποίητα Πούρα Νικαράγουας

UncategorizedThe TAIMI App includes Dating with Social Media to assist Members of the LGBTQI+ Community Connect Worldwide

The TAIMI App includes Dating with Social Media to assist Members of the LGBTQI+ Community Connect Worldwide

The Scoop: It isn’t always simple for people in the LGBTQI+ community to-be by themselves, particularly when discriminatory rules and attitudes will still be widespread in many parts of the world. TAIMI is actually an app that mixes components of social media and internet dating programs to aid promote contacts those types of members of the global LGBTQI+ community. Consumers can look at articles and movies off their users and locate like-minded friends or passionate partners.

Alex Pasykov feels that members of the LGBTQI+ community all over the world must have the chance to express themselves freely. That notion drove him to cultivate the TAIMI app, which combines aspects of social media and matchmaking programs.

“Alex planned to establish a platform in which LGBTQI+ folks had a space to voice their own viewpoint without having the concern about harassment or bullying. TAIMI represents that liberty of appearance, equality, and range,” mentioned Helen Virt, Head of Business Development .

People face discriminatory laws and regulations geared towards their own intimate direction or sex expression much more than 70 nations. In some of the most repressive countries, people suspected of being LGBTQI+ can be imprisoned or worse.

“The company’s purpose is to add whenever you can to affect LGBTQI+ individuals global. TAIMI is actually implementing partnerships with businesses in places where becoming your self remains unlawful,” Helen stated.

That mission is also important to the TAIMI employees because they’re users and partners from the LGBTQI+ neighborhood. Team members live world wide and communicate with TAIMI people in many different languages.

“TAIMI made a great progress method from its modest starts. We’ve become a genuinely international company with team in every spot from the environment,” Helen stated.

The target to create a worldwide neighborhood is exactly what establishes TAIMI besides some other LGBTQI+ internet dating and social networking programs. Rather than just providing consumers an approach to get together for short term flings, the application emphasizes togetherness by connecting men and women as buddies, allies, and associates.

Consumers will get Both pals and Dates

TAIMI has actually above 7 million people and counting, although 85% of these determine as LGBTQI+, 14% tend to be partners. Those partners frequently use the system to have interaction with other people or reveal their support for society.

The app — on iOS and Android os — has actually a presence in 45 nations, plus the business features plans to carry on expanding. The software will come in a lot of languages, including English, French, German, Italian, and Spanish, and others.

“for the time being, nearly all of the people are located in the usa, Canada, additionally the U.K., but lately we’ve viewed huge growth in French-speaking and Spanish-speaking nations,” Helen said.

Whenever people grab TAIMI to get pals or times, they’re able to make use of it while they would other matchmaking platforms. They could find individuals by their unique features, swipe about consumers whom desire them, and speak to those they deem compatible.

Additional helpful features consist of movie telephone call fits and a purpose that allows customers find other individuals near all of them that discovered their own profile appealing.

“Video calls have grown to be beneficial while in the pandemic,” Helen said.

Customers in addition appreciate TAIMI Spot, which allows them find lovers or friends particularly locations across the world, not just in their existing location. And people can deliver various other people a TAIMI Rainbow Like, which cuts through the pleasantries and claims: “i truly, like you.”

TAIMI offers a premium subscription that provides better quality features as opposed to those for sale in the cost-free variation. TAIMI XL customers can like more users, see every user whom visits their unique web page, and enhance their profile therefore it is better to discover, among various other special features.

Users develop Their unique using the internet Influence

The most important difference between TAIMI and other dating applications is users can easily see much more about possible matches prior to making get in touch with. They can discuss photos and video clips, write their ideas, and connect with other individuals through their TAIMI pages. Subsequently, they are able to look through that content to find out if they relate with just what others blog post.

Given that a major international pandemic features caused individuals consider online communities more and more before, its maybe no surprise the social networking features of TAIMI are developing in popularity.

“Since the start of the Covid-19 pandemic, the social networking element of TAIMI has almost doubled, with over 25% of brand new consumers signing up for groups, producing posts, and sharing stories,” Helen mentioned.

Probably the most well-known social media characteristics from the app is teams. Customers can create teams that others can then follow. By way of example, they may proceed with the Bad men Club or Great Places group.

Customers also appreciate the news digest enabling these to discuss news tales through its fans. This is certainly just about the most successful methods users can connect, as other people can comment, like, and share whatever they’ve created.

While many users enjoy the social media marketing elements of their own profiles and locate pals and times, other people join the system becoming influencers. For-instance, among TAIMI’s resources alerts people when a post is gaining grip on platform to understand the facets that managed to get popular.

“lately, TAIMI founded #Taimiinfluencer for our consumers in order to become more active in the personal longevity of the platform; it was getting countless good opinions so far,” Helen stated.

One TAIMI influencer named Jerry mentioned: “TAIMI is such a fun, simple app to utilize while I wanna relate solely to the folks in my area. The fresh TAIMI app supplies an enjoyable knowledge regarding meeting brand-new pals.”

Another influencer called Michael included: “TAIMI permits me to customize my personal profile in a way that helps make myself feel well symbolized and confident whenever speaking with new-people. You may also add your own Zodiac indication!”

TAIMI: cultivating a major international Network of LGBTQI+ Allies

TAIMI aims to link members of the LGBTQI+ society across the world. Even though this has fostered enough friendships, lots of customers also have located long lasting love.

Lauren, from San Antonio, Tx, provided the local mature woman story of fulfilling her girl about system:

“we found my lover, Fey, 30, through TAIMI. I like that it’sn’t just a normal dating software, it’s a lot more of a ‘community app.’ Fey ended up being another or third profile I came across. I was thinking she was actually breathtaking, so I messaged the girl,” Lauren published in a testimonial. “Within 15 minutes she’d messaged myself, so we’ve experienced touch since that time. We learned subsequently we’d downloaded TAIMI for a passing fancy day, within hrs of each and every various other. I am therefore happy for TAIMI, in reality, Fey and I are about to move in together!”

Since it launched in 2017, TAIMI provides enhanced its features and user interface, although it doesn’t decide to stop innovating.

Along with increasing its functionality and protection, the business really wants to partner with increased businesses battling for equivalence for LGBTQI+ people.

“it indicates that people are trying to do the part to manufacture the world an improved place. Folks are social creatures, and offering most of us method for link, speak, and develop connections is excellent,” Helen stated.

45 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης!

Ο όµιλος ΚΑΡΥΔΗΣ είναι µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο του πούρου και των καπνικών στην Ελλάδα. Με αποκλειστικότητα στην εισαγωγή και εµπορία µοναδικών ποικιλιών και γεύσεων, πρωταγωνιστεί σταθερά στην ελληνική αγορά και αποτελεί σηµείο αναφοράς. Ιδρύθηκε το 1973 και από τότε εξελίσσεται συνεχώς. Σήµερα είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των σηµάτων χειροποίητων πούρων από τη Νικαράγουα ANEJO, BARON, BUENAVENTURA, DIAMANTE, DON ARMANDO, EL GRAN REY, FLOR FINA, FUNDADOR, FUERTE, GLORIA DE LEON, HOJA, MONTEGO, SELECCION PRIVADA, RESERVA LIMITADA, QUORUM, BRICK HOUSE, του σήµατος STANLEY Προϊόντα στριφτού τσιγάρου από το Βέλγιο & ηµιχειροποίητου cigarillos από την Ινδονησία & του σήµατος ORIGINAL KAVATZA Accessories στριφτού. Επίσης διατηρεί την1η θέση διανοµέα των κουβανέζικων χειροποίητων πούρων & cigarillos της HABANOS από το 1998.